Nuôi cá rô đầu vuông trong ao đất ở Bình Thuận, kéo lên chật lưới, nhiều người kéo đến xem

Mô hình nuôi cá rô đầu vuông được triển khai từ tháng 12/2021, với quy mô 10.500 con cá rô giống, nuôi trong ao đất có diện tích khoảng 700 m2 ở xã Trà Tân, do Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) hỗ trợ.

Ngày 5/4/2022, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh (Bình Thuận) tổ chức hội thảo mô hình nuôi cá rô đầu vuông trong ao đất tại xã Trà Tân.

Mô hình nuôi cá rô đầu vuông được triển khai từ tháng 12/2021, với quy mô 10.500 con cá rô giống, nuôi trong ao đất có diện tích khoảng 700 m2. Tổng chi phí thực hiện mô hình gần 60 triệu đồng (bao gồm chi phí cải tạo ao, mua cá rô giống, thức ăn công nghiệp, nhân công). Sau 4 tháng nuôi, cá rô đầu vuông có trọng lượng trung bình đạt trên 0,2 kg/con. Cá rô đầu vuông bán giá bán 40.000 đồng/kg như hiện nay, ước tính sau khi thu hoạch, trừ mọi chi phí, mô hình cho lợi nhuận trên 11 triệu đồng.

Theo đánh giá của Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Linh, mô hình nuôi cá rô đầu vuông trong ao đất mang lại hiệu quả kinh tế.

Cá rô đầu vuông thương phẩm.

Cá rô đầu vuông nuôi đạt được những chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Trong quá trình nuôi, cá rô không xảy ra dịch bệnh. Thị trường tiêu thụ cá rô đầu vuông tương đối ổn định. Vì vậy, mô hình nuôi cá rô đầu vuông có thể phổ biến, nhân rộng trên địa bàn huyện. Đức Linh (tỉnh Bình Thuận).

Nguồn: Dân Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *