DaOne All Kill

Giá liên hệ

*Chỉ định

  • Để khử trùng và sát trùng mầm bệnh mẫn cảm với sản phẩm này
  • Vi khuẩn: Vi khuẩn thông thường (Salmonella typhimurium) , vi khuẩn đặc hiêụ (Brucella ovis)
  • Vi-rút: Vi-rút cúm gia cầm (AIV), vi-rút bệnh Newcastle (NDV), vi-rút dịch tả lợn cổ điển (CSFV), vi-rút bệnh lở mồm long móng (FMDV), vi-rút dịch tả lợn châu Phi (ASFV)
  • Khử trùng chuồng trại và thiết bị chăn nuôi